SALUS, Ljubljana

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
12.04.2024 - 16:00
Naslov: 
v poslovni stavbi družbe SALUS, Ljubljana, d.d., Litostrojska cesta 46 A, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Predstavitev letnega poročila družbe SALUS, Ljubljana, d.d. in Skupine SALUS za poslovno leto 2023 in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnic članom nadzornega sveta in upravi družbe za poslovno leto 2023. Odobritev Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2023. Odločitev o plačilu za opravljanje funkcije članom nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.