DBS

Deželna banka Slovenije

Razširitev dnevnega reda objavljeno na AJPESU dne 04.05.2021 objava 5077255 si lahko ogledate TUKAJ.

Datum skupščine: 
28.05.2021 - 09:00
Naslov: 
v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2020, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2020 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2020. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2020 z mnenjem nadzornega sveta, Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d. d. Razširitev dnevnega reda: Presoja utemeljenosti in potrebnosti izvedbe revizije zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe, ki so bile izglasovane pod točko 9,10 in 1 dnevnega reda 36. redne skupščine DBS d.d. z dne 31.05.2019.

Deželna banka Slovenije, d.d. - Kontaktni podatki

Deželna banka Slovenije, d.d.
Kolodvorska 9
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 472 71 00
Faks: +386 (1) 472 74 05
Email: info@dbs.si  
Spletna stran: www.dbs.si

Deželna banka Slovenije

Datum skupščine: 
27.06.2024 - 09:00
Naslov: 
v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2023, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2023. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2023 z mnenjem nadzornega sveta. Sprememba Statuta Deželne banke Slovenije d.d. Določitev višine plačila članom nadzornega sveta DBS d.d. Izvolitev člana nadzornega sveta za mandatno obdobje 2024–2028.

DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

Datum skupščine: 
24.01.2024 - 09:00
Naslov: 
v hotelu Union Eurostars, Mikološičeva cesta 3, Ljubljana, vhod pri fontani, dvorana Orhideja.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe Deželna banke Slovenije d.d.

Deželna banka Slovenije

Datum skupščine: 
30.06.2020 - 09:00
Naslov: 
v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, Konferenčni center, vhod iz Kolodvorske – stranski vhod (med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico).
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu skupščine Deželne banke Slovenije d.d. Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2019, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2019 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2019. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2019 z mnenjem nadzornega sveta. Poročilo o transakcijah z lastnimi delnicami od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 in predlog pooblastila upravljalnemu organu za odsvojitev lastnih delnic 2019. Spremembe in dopolnitve Statuta Deželne banke Slovenije d.d. Seznanitev skupščine s Politiko izbora in Politiko ocenjevanja članov upravljalnega organa Deželne banke Slovenije d.d. Izvolitev članov nadzornega sveta za mandatno obdobje 2020–2024.

Deželna banka Slovenije

Dopolnitev dnevnega reda z dne 25.11.2019 objava na Ajpesu številka 4521444. Za ogled zahteve pritisni TUKAJ.

Datum skupščine: 
17.12.2019 - 09:00
Naslov: 
na sedežu banke na Kolodvorski ulici 9, Ljubljana.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Preklic sklepov o opravi izredne revizije, izglasovanih na 36. redni skupščini Deželne banke Slovenije d.d.

9. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Tor, 27. dec.. 2016 Stran: 5

Bralec ima delnice Telekoma Slovenije in ga zanima, kje bi bilo zanj najbolje odpreti trgovalni račun. 

Če bralec nima potrebe po spletnem trgovanju, sta najugodnejši borzni hiši DBS (Deželna banka Slovenije) in NLB (Nova Ljubljanska banka). 

Bralec, ki ima 6 delnic z oznako PDPR, sprašuje, kolikšna je vrednost teh delnic, za katere delnice gre in ali jih je mogoče prodati?

Gre za delnice Pomorske družbe, delnice pa na žalost niso uvrščene na organiziran trg. Tako da bralcu svetujemo, naj se obrne neposredno na Pomorsko družbo in preveri, če jih morda odkupuje družba, ali pa če imajo podatke o kakšnem kupcu, ki bi bil zainteresiran za odkup teh delnic. 

Sin bralke živi v tujini in ima namen opustiti svoje delnice. Glede na to, da ima bralka sinov overjen podpis pri upravni enoti, jo zanima, ali lahko v njegovem imenu pri KDD uredi opustitev delnic? 

Predlagamo, da se za konkretnejši odgovor bralka obrne neposredno na KDD (lahko tudi po telefonu). Če gre za notarsko overjeno pooblastilo, po katerem je bralka pooblaščena za urejanje zadev za sina, potem menimo, da lahko zanj uredi tudi opustitev delnic. 

Bralka je na KDD skušala izvedeti, kaj se je zgodilo z njenimi delnicami, in sicer gre za delnice družbe Induplati. Pred leti je podedovala 343 vrednostnih papirjev z oznako IJRG. Na vprašanje, ki ga je poslala na KDD, kaj je s temi delnicami, so ji odgovorili, da je bila »zaradi izvedbe korporacijskih dejanj oznaka IJRG zamenjana za IJRR«. Ker teh vrednostnih papirjev bralka ne najde na kotacijah, jo zanima, ali so jo morda izbrisali iz lastništva teh vrednostnih papirjev. 

2. DEL: Vse, kar morate vedeti o registrskih računih

Medij: Dnevnik (Poslovni Dnevnik) Avtorji: Manja Pušnik Teme: Mali delničarji Datum: Pon, 21. nov.. 2016 Stran: 5

Naš bralec ima 60 delnic Save holdinga. Kakšen je postopek prenosa delnic z registrskega računa pri KDD z bralca na njegovega sina?

Postopek prenosa delnice (velja za vse vrednostne papirje) je enak, kot če bi delnice prodajali. Torej morata bralec in njegov sin pri eni od borznih hiš odpreti trgovalna računa in nato na sinov trgovalni račun prenesti delnice. Pri tem bi seveda oba morala plačati strošek preknjižbe delnic; minimalni strošek bi znašal okoli 30 evrov. V primeru delnic Save pa v društvu malih delničarjev menijo, da bi takšen prenos obema povzročil le stroške, saj delnic ni mogoče prodati zaradi ustavljenega trgovanja. Poleg tega tečaj na borzi znaša 0,22 evrov, torej gre za hipotetično vrednost 13,20 evra.

Na registrskem računu ima bralec nekaj delnic Mercatorja in Žita. Ali naj jih pusti na sodnem depozitu in kolikšni so stroški, če to stori?

Delnic Žita delničar ne more več imeti, saj so bili mali delničarji iztisnjeni, vsi delničarji pa so prejeli denarno odpravnino. Ce delničar morebiti odpravnine m prejel, naj se obrne neposredno na borzno hišo -lirika, ki je izvajala vse aktivnosti v zvezi s prevzemom in iztisnitvijo, da si zagotovi izplačilo, ki mu pripada. Sodni depozit se obračuna v višini 15 odstotkov vrednosti, kar pomeni, da je v večini primerov strošek sodnega depozita lahko višji kot strošek klasičnega trgovalnega računa. Vendar pa je to odvisno od vrednosti delnic. Poleg tega ne gre pozabiti, da delničar nima pravice do morebitnih dividend, če bodo delnice pristale na sodnem depozitu.

Od KDD je bralka dobila obvestilo, da ima na registrskem računu delnice z oznako KDH3. Kaj naj stori s temi vrednostnimi papirji, saj so ji na eni izmed bank pojasnili, da vrednost delnice znaša borih 7 evrov.

Deželna banka izboljšala poslovanje

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Zaplotnik Cveto Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gorenjska Datum: 30. 04. 2015 Stran: 5

Kranj - Delničarji Deželne banke Slovenije so na petkovi skupščini bilančni dobiček za poslovno leto 2014 v znesku nekaj manj kot 1,1 milijona evrov namenili za rezerve, upravo pa so pooblastili, da banka v enem letu odsvoji lastne delnice po ceni devet evrov za delnico. Banka je lani v primerjavi z letom prej izboljšala poslovanje. Ustvarila je nekaj več kot 1,6 milijona evrov dobička (pred obdavčitvijo), brez upoštevanja oslabitev pa bi ga bilo 14 milijonov evrov ali štiri milijone evrov več kot leto prej. Ob koncu lanskega leta je uspešno izvedla dokapitalizacijo v znesku 4,4 milijona evrov, s čimer je glede kapitalske ustreznosti zadostila zahtevam Banke Slovenije. Vloge prebivalstva je povečala za 14 odstotkov, pri kreditiranju gospodinjstev pa je dosegla 9-odstotno rast.

Drugi krog dokapitalizacije DBS

Medij: Gorenjski glas Avtorji: Zaplotnik Cveto Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Ostalo Datum: 23. 12. 2014 Stran: 7

Kranj - Banka Slovenije je letos poleti odredila Deželni banki Slovenije, da mora najkasneje do konca letošnjega leta povečati osnovni kapital banke z izdajo novih delnic, s čimer bi izboljšala količnik skupnega in temeljnega kapitala. Deželna banka je na podlagi oktobrskega sklepa skupščine delničarjev novembra začela z dokapitalizacijo, v okviru katere so delničarjem ponudili nekaj več kot 1,1 milijona delnic po ceni 9 evrov za delnico. V prvem krogu, v katerem so imeli prednostno pravico obstoječi delničarji, so vplačali 225.546 delnic v skupni emisijski vrednosti nekaj več kot dva milijona evrov, v drugem krogu, ki se je začel 8. decembra in se bo končal 31. decembra, pa preostale delnice ponujajo obstoječim delničarjem in tudi zunanjim vlagateljem. Dokapitalizacija bo uspešna, če bodo obstoječi delničarji in drugi vlagatelji v prvem in drugem krogu vplačali najmanj 444.445 delnic v skupni emisijski vrednosti najmanj štiri milijone evrov.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.