Medvešek Pušnik BPH

Medvešek Pušnik BPH, d.d. - Kontaktni podatki

Medvešek Pušnik, borzno posredniška hiša, d.d. (oznaka delnice: MPLR)
Gradnikove brigade 11
1000 Ljubljana
Telefon: +386 (1) 586 44 50
Faks: +386 (1) 586 44 51
Spletna stran: www.medvesekpusnik.si

Rotnik vnovič pridržan

Medij: Žurnal24 Avtorji: Centralna redakcija Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Slovenija Datum: 14. 06. 2013 Stran: 6

Blok 6. Tokrat kriminalistov ni zanimal Alstom, ampak premog.

Preiskava. Celjski kriminalisti so včeraj zaradi sumov storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete opravili več hišnih preiskav na območju policijskih uprav Celje, Ljubljana in Murska Sobota. Pri tem so odvzeli prostost dvema 45-letnima moškima, doma z območij Velenja in Ljubljane. Po neuradnih podatkih naj bi bila pridržana nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Uroš Rotnik in Bogdan Pušnik, lastnik borznoposredniške hiše (BPH) Medvešek Pušnik in Rotnikov osebni prijatelj.

Gre za premog?

Oba bi lahko povezovalo več zgodb, vse pa vodijo v rudnik Velenje, v katerem je BPH prek satelitov eden od večjih manjšinskih lastnikov. Pušnikov brat (bivši nadzornik v BPH in dveh družbah lastnicah deležev v Premogovniku Velenje) Ivan Pušnik je denimo svetoval Gorenju pri nakupu indonezijskega premoga. Eden od načrtov, ki se je omenjal pred leti, je bil tudi, da bo velenjski lignit zaradi premajhne kalorične vrednosti za novi blok v Šoštanju treba mešati z indonezijskim premogom. Podatki Rotnika in brata Pušnik bi bilo mogoče povezati tudi s poskusom odkupa deleža manjšinskih lastnikov Premogovnika Velenje, ki so zahtevali petkratno ceno za svoje deleže. o kakovosti in zalogah premoga so bili večkrat spremenjeni.

Poti vodijo tudi v Te-tol

Skupina Alta stopa na borzo

Medij: Delo Avtorji: V. T. Teme: ZPRE-1 zakon o prevzemih Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 01. 06. 2011 Stran: 9

Ljubljana - Ljubljanska borza bo kmalu bogatejša za novo borzno članico: to je največja slovenska nebančna finančna skupina Alta, ki bo 6. junija začela trgovati na njej. Vstop v borzno kotacijo v času velikega mrtvila na borzi zastavlja tudi vprašanje, ali v Alti razmišljajo o morebitnem vnovičnem povezovanju (Alta je nastala leta 2010, z združitvijo dejavnosti družb Medvešek Pušnik, Publikum in Poteza), kar je včeraj posredno potrdil tudi izvršni direktor skupine Aleš Skerlak. »Z vstopom v borzno kotacijo želimo doseči več ciljev; eden teh je tudi zaščita manjšinskih delničarjev z vidika zakona o prevzemih, saj konsolidacije v domači borzni industriji najverjetneje še ni konec,« je poudaril sogovornik. Največji lastnik skupine Alta je Publikum Holding Zvoneta Taljata in Deana Čendaka (Publikum obvladuje 50 odstotkov plus eno delnico), preostanek pa je v rokah nekdanjih lastnikov borznoposredniške družbe Medvešek Pušnik.

Alta pred zadnjo stopničko do združitve

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 10. 11. 2010 Stran: 23

Ljubljana - Borznoposredniška hiša in družba za upravljanje Alta Invest in Alta Skladi, ki sta nastali z združitvijo borznih hiš Poteza, Publikum in Medvešek Pušnik oziroma družb za upravljanje Publikum PDU in MP DZU, se bosta že v kratkem združili pod okrilje družbe Alta Skupina.


Na ponedeljkovi skupščini so namreč sedanji lastniki družbe Alta Skupina (Poteza Skupina, Publikum Holding in MP Naložbe) sprejeli sklep o njeni 3,7-milijonski dokapitalizaciji, in sicer z delnicami Alte Invest in Alte Skladi. S tem bodo tudi dokončno zaključili oblikovanje Alte Skupina, ki bo predvidoma postala tudi edina lastnica omenjenih dveh družb.

MP Naložbe krepijo Alta Skupino

Medij: Finance Avtorji: B. M. Teme: Sklici skupščin delniških družb Rubrika / Oddaja: F Datum: 01. 09. 2010 Stran: 15

Na včerajšnji skupščini MP Naložb, družbe, ki se ukvarja z naložbami, delničarji 993.283 evrov bilančnega dobička niso razporedili. Skupščina je sprejela tudi sklep, da poslovodstvo družbe 112.503 delnice družbe Alta Skladi zaradi povečanja osnovnega kapitala vloži v Alta Skupino. Pri tem družba v zameno prejme novoizdane delnice družbe Alta Skupina. Predvideno menjalno razmerje so tri novoizdane delnice družbe Alta Skupina za vsako vloženo delnico družbe Alta Skladi. Alta Skladi je družba, ki se ukvarja z zavarovanji, posojili in vzajemnimi skladi, Alta Skupina paje združba finančnih hiš Medvešek Pušnik, Poteza in Publikum.

Zasebni lastniki bodo tožili Premogovnik Velenje

Medij: Finance Avtorji: T.S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Dogodki in ozadja Datum: 12. 07. 2010 Stran: 6

Na petkovi skupščini Premogovnika Velenje so delničarji izglasovali nasprotni predlog skoraj 80-odstotnega delničarja, državnega HSE. Mali delničarji, kijih zastopa Vladimir Bilič (med njimi je večina družb okoli Medvešek Pušnika), napovedujejo izpodbojno tožbo, poleg tega pa bodo prek okrožnega sodišča v Celju zahtevali, naj se v družbi izpelje posebna revizija, kot so jo zahtevali sami. »Zaradi posebne revizije smo tudi zahtevali sklic skupščine. O tem se sploh ni glasovalo, saj se je najprej glasovalo o nasprotnem predlogu. Ni izključeno, da bomo v nekaj dneh zahtevali vnovičen sklic skupščine,« pravi Bilič. Prek revizije želijo med drugim preveriti ustreznost cene, po kateri je Premogovnik Velenje premog prodajal povezani družbi Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) in s tem povezano morebitno oškodovanje delničarjev. Hkrati želijo tudi preveriti obseg morebitnega okoriščanja TEŠ in HSE. Po zdaj izglasovanem predlogu pa bo posebni revizor sicer preveril ustreznost cene in morebitno oškodovanje, ne pa morebitno okoriščanje TEŠ in HSE, razlaga Bilič.

Premogovnik Velenje zavrnil zahtevo malih delničarjev za sklic izredne skupščine

Medij: Večer Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 30. 03. 2010 Stran: 10

Družba Premogovnik Velenje se je po posvetu s pravnimi strokovnjaki odločila, da zahtevo štirih delničarjev za sklic izredne skupščine zavrne kot neutemeljeno.


 

Mali delničarji so zahtevo za sklic izredne skupščine, na kateri bi imenovali posebnega revizorja, na družbo prek pooblaščenca Vladimirja Biliča naslovili v začetku februarja. V Premogovniku Velenje ob tem odločno zanikajo "posplošene domneve" predstavnika manjšinskih delničarjev Vladimirja Biliča, "da bodo revizorji ugotovili večje nepravilnosti, nepoštenosti in nezakonitosti v poslovanju Premogovnika Velenje".

"Poslovanje Premogovnika Velenje je vseskozi zakonito, gospodarno in transparentno ter je ves čas podvrženo nadzoru lastnikov, neodvisnih revizorjev in podrejeno uravnoteženi skrbi za zaposlene, lastnike in poslovne partnerje," so navedli v Premogovniku Velenje.

Debeljak in Šega okoli Mercatorja gradita obrambne okope pred Agrokorjem

Medij: Poslovni dnevnik  Avtorji: Vesna Vuković in Primož Cirman Teme: Mali delničarji  Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 01. 03. 2010
 
Ljubljana - Uprava in nadzorni svet Mercatorja sta včeraj izpeljala prvi obrambni manever, povezan z
Agrokorjevo ponudbo za odkup 21 odstotkov delnic največje slovenske trgovske družbe v lasti bank in napovedjo poznejšega prevzema Mercatorja.
 
Mercator, ki ga vodi Žiga Debeljak, včeraj v nasprotju z napovedjo s finančnega koledarja ni objavil poslovnega poročila za lansko leto. S tem je kandidatom za nakup deležev od bank, ki se ne bodo uvrstili v drugi krog prodaje, torej tudi Agrokorju, onemogočil natančnejši vpogled v poslovanje družbe v zadnjih treh mesecih lanskega leta.
 
Družba namreč včeraj v nasprotju s časovnico s koledarja finančnih objav ni objavila revidiranega letnega poročila Mercatorja na ravni družbe in skupine za lansko leto. Delničarjem in javnosti so tako v Mercatorju razkrili le povzetek revidiranega letnega poročila skupine in družbe, celotno letno poročilo, ki ga je nadzorni svet na čelu z Robertom Šego sicer že sprejel, pa nameravajo objaviti v zakonskem roku, torej do konca aprila.

Že en sam delničar ali upnik lahko prepreči izbris Centra Naložb

Medij: Dnevnik Avtorji: Polanič Matjaž Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Poslovni Dnevnik Datum: 19. 02. 2010 Stran: 26

Ljubljana - Izbris Centra Naložb iz sodnega registra bi lahko preprečil že en sam upnik ali kateri koli izmed 33.247 malih delničarjev. »Vse, kar bi moral delničar ali upnik narediti, je, da na okrožno sodišče v Mariboru pošlje pritožbo in v njej navede, daje Center Naložbe že od novembra lani v insolvenčnih postopkih, zaradi česar je izbris brez likvidacije nemogoč,« pojasnjuje poznavalec stečajnih postopkov, kije želel ostati neimenovan.

Čeprav je postopek preprost, pa med večjimi delničarji in upniki, kot kaže, sploh ni interesa za preprečitev izbrisa. Pritožbe na izbris namreč niso vložili niti v Skupini Pivovarna Laško, ki ji Center Naložbe dolguje skoraj 60 milijonov evrov. Zakaj, nam predsednik uprave Pivovarne Laško Dušan Zorko včeraj ni utegnil pojasniti, odgovora na to vprašanje pa nismo prejeli niti iz Nove KBM, ki Center Naložbe terja za 6,4 milijona evrov.

Mali delničarji zahtevajo revizijo v PV

Medij: Finance Avtorji: T. S. Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Na kratko Datum: 12. 02. 2010  Stran: 9

Bo malim delničarjem uspelo z zahtevo po posebni reviziji v Premogovniku Velenje (PV), katerega večinski lastnik je Holding Slovenske elektrarne (HSE)? Za zdaj so zbrali le 3,8 odstotka malih lastnikov, če pa bi jih bilo pet odstotkov, jih Premogovnik Velenje pri zahtevi ne bi smel zavrniti. Odvetnik malih lastnikov, med katerimi sta tudi Medvešek Pušnik BPH in Medvešek Pušnik DKS, Vladimir Bilič pravi, da želijo revizijo zaradi cene premoga. Zdi se jim prenizka ter domnevajo, da na ta način HSE in PV financirata naložbo Termoelektrarne Šoštanj, ki je tudi v lasti HSE, v šesti blok. Pri tem pa so po njegovem mnenju oškodovani mali delničarji. Bilič je sicer prepričan, da lahko pet odstotkov lastnikov za zahtevo po sklicu skupščine, na kateri bi delničarji odločali o posebni reviziji, dobi takoj: »Zdaj pa me predvsem zanima, ali se bosta PV in HSE strinjala s sklicem skupščine, čeprav jima to ni treba.«

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.